sc10_2

Maria Szepes: POTTYOS PANNI
(2015 - Zsigmond Moricz Theatre, Nyiregyhaza)

Director_ Balazs Sipos
Dramaturg_ Tunde Kardos
Composer_ Pal Kazar
Scenographer_ Virag Pazmany

sc10_3
sc10_6
sc10_5
sc10_4
sc10_1